fbpx

  • Vreta Kluster

Aktuella aktiviteter

Arbetar eller studerar du inom livsmedelskedjan? Är du en lantbrukare? Förädlar du livsmedel? Arbetar du i ledet som lagrar och distribuerar livsmedel?

Vi söker dig och din bild av de utmaningar och problem som din verksamhet upplever som skulle kunna lösas genom innovation kopplat till teknik. Vi letar efter små som stora problem eller tidstjuvar i dina arbetsmoment.

Gå in på denna enkäten om du är arbetar eller driver bolag inom livsmedelskedjan:

Enkät Problemidentifiering inom livsmedelskedjan näringsliv Klicka här>>>

Gå in på denna enkät om du är studerande med inriktning på livsmedelskedjan:

Enkät Problemidentifiering inom livsmedelskedjan Studerande Klicka här>>>

 

 

Undersökningen ingår i projektet Utmaningsdriven digitalisering som har som syfte att identifiera problem inom livsmedelskedjan som kan lösas genom digitalisering, med målet att effektivisera livsmedelskedjan med lösningar som är ekonomiskt genomförbara.

Projektet drivs av Vreta Kluster, Agroväst, RISE, Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen och är finansierat med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Utmaningsdriven Digitalisering